Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Tiga Translations.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Tiga Translations.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Tiga Translations kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tiga Translations, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tiga Translations verstrekt. Tiga Translations kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

o voor- en achternaam
o adresgegevens
o telefoonnummer
o e-mailadres
o IP-adres

WAAROM TIGA TRANSLATIONS GEGEVENS NODIG HEEFT

Tiga Translations verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Tiga Translations uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

DELEN MET ANDEREN

Tiga Translations verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Tiga Translations worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tiga Translations gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Tiga Translations maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tiga Translations bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tiga Translations te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tiga Translations heeft hier geen invloed op.
Tiga Translations heeft Google geen toestemming gegeven om via Tiga Translations verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tigatranslations.nl. Tiga Translations zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Tiga Translations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tiga Translations maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tiga Translations verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tiga Translations op via info@tigatranslations.nl.
www.tigatranslations.nlis een website van Tiga Translations. Tiga Translations is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres:
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
  • Telefoon:
  • E-mailadres: info@tigatranslations.nl.

Einde privacyverklaring